Mozaika: Jak navrhovat kvalitní veřejná prostranství? Nejdříve se zabývat tím, jak je lidé budou užívat, a teprve potom jejich podobou

Mozaika: Jak navrhovat kvalitní veřejná prostranství? Nejdříve se zabývat tím, jak je lidé budou užívat, a teprve potom jejich podobou

Když navrhujeme podobu veřejného prostranství, nepřemýšlíme v první řadě o fyzické formě, ale o tom, co se v jeho prostoru všechno může dít? Co by tam lidé rádi dělali? Jaký je potenciál místa? K jakým zážitkům výchozí prostředí inspiruje? Kdo jsou lidé, kteří v něm budou žít? Jakou roli na kvalitě bytí v něm zde může sehrát architektura? Jaké jsou realistické možnosti jeho užívání a s tím související financování, udržitelnost a údržba?