Mozaika: John Keats: Tak málo času. Od chirurgie a farmacie k získání literárního agenta (1. díl)

Mozaika: John Keats: Tak málo času. Od chirurgie a farmacie k získání literárního agenta (1. díl)

Možná už od chvíle, co mu zemřeli rodiče a kdy sledoval postup tuberkulózy jak u své matky, tak u bratra Toma, vnímal John Keats omezenou lhůtu života. Možná k tomu přispěly i jeho krvavé zkušenosti coby chirurgova asistenta.