Mozaika: Muzeum romské kultury: Památník holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu

Mozaika: Muzeum romské kultury: Památník holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace. Od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. V evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha různých romských subetnických skupin a komunit. Muzeu romské kultury, jeho aktivitám, úspěchům, cílům i dalším plánům je věnován pětidílný cyklus Mozaiky.