Na dotek Petra Viziny: Podcast: Jugoslávský sochař uctíval Masaryka. Měl ho za proroka

Na dotek Petra Viziny: Podcast: Jugoslávský sochař uctíval Masaryka. Měl ho za proroka

“Sám sebe považoval za emanaci všelidského ducha, který je spojen s božstvím. Proto si cenil velkých umělců nebo politických vůdců, kteří vyjadřovali ducha určité epochy. Za jednoho takového považoval i Masaryka,” přibližuje osobnost chorvatského sochaře Ivana Meštroviće, který žil v letech 1883 až 1962, historik Ondřej Vojtěchovský. Společně s kurátorkami Sandrou Baborovskou a Barbarou Vujanović jako odborný poradce připravil výstavu Sochař a světoobčan Meštrović, která je nyní k vidění v Galerii hlavního města Prahy.