Na prahu novej éry

Dôverujme viacej tomu, čo hovorí a koná Boh, než tomu, čo vidíme okolo seba