Náhodné stretnutie

Boh zvrchovane riadi svoju misiu, ale používa si na to ľudí s ich vybavením. Je to Jeho misia, ale my sme Jeho misionári.