Názory a argumenty: Daniel Kroupa: Jen kvalitní jednací řád zajistí věcnou a efektivní demokratickou diskusi

Názory a argumenty: Daniel Kroupa: Jen kvalitní jednací řád zajistí věcnou a efektivní demokratickou diskusi

S obstrukcemi v Poslanecké sněmovně již máme zkušenosti dostatečné k tomu, abychom je vyhodnotili a vyvodili z nich závěry pro úpravu zákona o jednacím řádu. Je zajisté v pořádku, pokud má opozice právo dát touto formou veřejnosti najevo, že s nějakým návrhem či rozhodnutím vlády nesouhlasí, pokud však je toto právo tak široké, že znemožňuje vládní většině uskutečňovat svůj program, představuje ohrožení demokracie a musí být zúženo.