Názory a argumenty: Daniel Kroupa: Moderní šlechtic Karel Schwarzenberg

Názory a argumenty: Daniel Kroupa: Moderní šlechtic Karel Schwarzenberg

Nazvat někoho moderním šlechticem asi vzbudí úsměv. Vždyť je to přece protimluv! Moderní doba se v Evropě zrodila z Velké francouzské revoluce, která ve jménu ideálu rovnosti zrušila všechna šlechtická privilegia a v tom ji následovaly skoro všechny moderní státy, včetně Československé republiky.