Názory a argumenty: Petr Holub: Spotřebitelé objevili důvod k lepší náladě

Názory a argumenty: Petr Holub: Spotřebitelé objevili důvod k lepší náladě

Lidé už vnímají okolní svět o něco víc reálně. Takový optimistický závěr lze odvodit z jednoho z průzkumů, které si veřejnost zvykla přehlížet. Zjišťovat náladu spotřebitelů je úkolem většiny výzkumných agentur, výhodou však je fakt, že spotřebitelské postoje šetří také Český statistický úřad, který své výsledky zveřejňuje.