Neurológia: Manažment urologických príznakov sclerosis multiplex

V dnešnom podcaste sa rozprávame s MUDr. Romanom Tomaškinom, PhD., z urologickej kliniky, Jesseniovej lekárskej fakulty, Univerzitnej nemocnice v Martine na tému “Manažment urologických príznakov sclerosis multiplex”. Sclerosis multiplex (SM) je neurologické ochorenie, ktoré má široké spektrum príznakov a prejavov, ktoré závisia od konkrétnej lokalizácie SM lézií/plakov v mozgu resp. mieche. Poruchy funkcie dolných močových ciest sa závažným spôsobom podieľajú na zhoršení kvality života pacientov s SM, ovplyvňujú ich socializáciu (spoločenský aj pracovný život) a tiež sexuálne funkcie. Preto je dôležité tieto príznaky včas rozpoznať a v rámci dostupných možností ich pozitívne ovplyvniť. U 3-10% pacientov sú urologické príznaky prvým prejavom ochorenia. Do 10 rokov od diagnostikovania SM sa objavia u 90% pacientov. Častá je aj sexuálna dysfunkcia rôzneho typu.

Kompletný prepis podcastu nájdete v tomto linku pod záložkou transkript podcastu: https://www.podcastzdravie.sk/podcast/8/epizoda/1159

Dnešnú tému podporila spoločnosť MERCK.

SK-MAV-00027