O češtině od A do Z: Proč je jméno prince Charlese nyní překládáno do češtiny

O češtině od A do Z: Proč je jméno prince Charlese nyní překládáno do češtiny

Praktická škola naší mateřštiny s humorem a nadhledem. Každou neděli jedna poučka, kterou jste už možná zapomněli. Připravili Michal Jagelka a Alex Röhrich.