O původu příjmení: Sála

V polštině je příjmí Sala doloženo již z roku 1618, dalšími možnými východisky jsou v polštině vedle rodného jména Salomon i slovesa szalić („klamat“ ‒ srov. české ošálit), nebo szaleć („běsnit“ ‒ srov. české šílet). Pokud byste však měli předky německé, tak i v němčině je příjmení Sala. To se vykládá taktéž z rodného jména Salomon.