O původu příjmení: Valíček

Příjmení Valíček/Valíčková je běžné, dnes jej nosí 1 291 obyvatel, nejvíce jich žije ve Vsetíně a v Brně. Patrně vzniklo z rodného jména Valentin. Jeví se to jako pravděpodobnější než výklad Antonína Kotíka ze slovesa válet se. Rodné jméno Valentin je latinského původu a znamená „zdravý“, „zdravím kypící“, „silný“.