O původu příjmení: Voleský

Příjmení Voleský vzniklo podle Dobravy Moldanové patrně zjednodušením původního Volešský. Označovalo někoho, kdo přišel z obcí jménem Olešná, Olešnice, Olešno apod. V současnosti nosí příjmení Voleský/Voleská 388 osob.