Plus: Dvacet minut Radiožurnálu: Olga Löblová je výzkumnice v oblasti zdravotní péče a politoložka na

Plus: Dvacet minut Radiožurnálu: Olga Löblová je výzkumnice v oblasti zdravotní péče a politoložka na

Univerzitě v Cambridge. Čeští zdravotníci si za obětavost a nasazení v době
pandemie zaslouží ocenění a úctu. Jak ale hodnotit naše zdravotnictví jako
celek? Jakou roli v době covidové hraje mediální zpravodajství? Moderuje
Vladimír Kroc.