Plus: Názory a argumenty: Apolena Rychlíková: Je důležité naslouchat těm, které mluví o nevhodném chování a predátorství

Plus: Názory a argumenty: Apolena Rychlíková: Je důležité naslouchat těm, které mluví o nevhodném chování a predátorství

Když se před lety v západních zemích zvedla vlna MeToo, setkávala se v českém veřejném prostoru nezřídka se znevažováním, nedůvěrou a občas i s výsměchem. A to navzdory tomu, že sexuální obtěžování i násilí jsou v Česku velmi závažným tématem, jakkoliv podceňovaným a stále ne úplně mediálně i společensky reflektovaným.