Plus: Věda Plus: Nanovlákno tady máme už 20 let

Liberec, Technická univerzita a nanovlákna. Tři slova, která známe v jednom spojení, a to pramení z textilní tradice města, průmyslové i vědeckovýzkumné. Světový patent na průmyslové využití nanovláken letos slaví už 20 let. Jaká je budoucnost nanovláken?