Plzeň – Český rozhlas: Náš host: K zaplacení daně z nemovitých věcí lze využít jeden ze čtyř způsobů platby

Plzeň – Český rozhlas: Náš host: K zaplacení daně z nemovitých věcí lze využít jeden ze čtyř způsobů platby

Poplatník je povinen podat daňové přiznání do 31. ledna zdaňovacího období, tedy kalendářního roku, na který je přiznání podáváno, a to tomu finančnímu úřadu, v jehož působnosti se nemovitosti nacházejí.