Plzeň – Český rozhlas: Poznáváme Šumavu – Šumavě vládli až do roku 1989 vojáci

Plzeň – Český rozhlas: Poznáváme Šumavu – Šumavě vládli až do roku 1989 vojáci

V roce 1991 vznikl náš největší národní park v České republice – Národní park Šumava. Vznikl v místech, která byla z velké části turistům uzavřená, protože zde hlídali hranice vojáci pohraniční stráže. Existovalo zde hraniční pásmo – tzv. Železná opona. I kvůli tomu zde turismus byl spíše na okraji zájmu a podpory, a to přesto, že návštěvnost Šumavy – alespoň té přístupné části byla velká.