Plzeň – Český rozhlas: Zprávy pro Plzeňský kraj: Varhany hořely z nedbalosti. Restaurovány byly až v 90. letech minulého století

Plzeň – Český rozhlas: Zprávy pro Plzeňský kraj: Varhany hořely z nedbalosti. Restaurovány byly až v 90. letech minulého století

Už při vstupu do kostela sv. Jakuba Staršího v Nepomuku na jižním Plzeňku vás může oslovit monumentalita tohoto objektu, neboť původně se jednalo o kostel románský, který byl založen ve 12. století mnichy z cisterciáckého kláštera a později byl goticky přestavěn.