Pokúšaný (3)

Môžeš mať všetky kráľovstvá sveta – čo len chceš”, núkal Pokušiteľ Ježišovi v púšti. Zdanlivo pútavá ponuka. Ježiš si teda vybral. Pravdu – pravého Boha – bohatstvo, slávu i postavenie trvalého charakteru. Veci, ktoré Diabol nikdy nebude schopný ponúknuť, lebo ich nemá.