Ponte reports: Leo Gallas – kněz: Svatá Anežka Česká předběhla svou dobu

Ponte reports: Leo Gallas – kněz: Svatá Anežka Česká předběhla svou dobu

V neděli 13. 11. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě bude konat mše svatá ke cti Svaté Anežky České a poděkování za dar svobody. I přesto, že Anežka České byla hned několikrát zasnoubena, vstoupila do kláštera a svůj život zasvětila Bohu. V našich dějinách jsme se v minulosti zřídkakdy setkávali s výraznou ženskou postavou. Převládali muži. K Anežce si ale dokonce významní muži chodili pro radu. Kdo vlastně byla Anežka Česká? Jakou stopu zanechala v Mostě, a jak je to s jejími ostatky? Nejen to se dozvíte v dnešním Ponte reports.