Pravda: Každé piate dieťa na Slovensku zažíva násilie. Je načase zakázať telesné tresty v rodinách, hovoria odborníci

Pravda: Každé piate dieťa na Slovensku zažíva násilie. Je načase zakázať telesné tresty v rodinách, hovoria odborníci

Slovenské deti trpia na osamotenosť. Voči násiliu sú preto bezbranné.
Každé piate dieťa na Slovensku zažilo, alebo pravidelne zažíva nejakú z foriem násilia. V škole, medzi rovesníkmi, spôsobené cudzími ľuďmi v pozícii autority, ale najmä v rodinách. Oficiálne štatistiky, najmä ak ide o sexuálne násilie, však zachytávajú len zlomok skutočného množstva prípadov.
Tolerancia istej miery násilia na deťoch je podporovaná celkovo vulgárnou a hrubou komunikáciou lídrov krajiny, ktorý vysielajú do verejnosti odkaz, že násilie voči slabším je za určitých okolností v poriadku.
V spoločnosti tiež pretrváva množstvo mýtov spojených s násilným správaním, vo fyzickej i psychickej rovine, ktoré ovplyvňujú výchovu ďalších generácií a špirála násilia sa tak odovzdáva z pokolenia na pokolenie.
Napríklad v otázke zhovievavého postoja k fyzickým trestom. Na rozdiel od Rakúska, Poľska, Maďarska či Ukrajiny a ďalších vyše 60krajín,  u nás nie sú fyzické tresty zakázané zákonom. Signatári výzvy Detstvo bez násilia, preto spúšťajú kampaň za ukotvenie zákazu telesných trestov v občianskom zákonníku, teda prihlásenie sa k myšlienke, že násilie medzi blízkymi osobami nemôžeme tolerovať v žiadnej podobe.
Akútnym problémom Slovenska v roku 2023 je však kolabujúca, či presnejšie neexistujúca sieť pomoci pre deti trpiace násilím, keď napríklad sexuálne zneužité dieťa čaká na termín vyšetrenia psychológa a na terapeutickú pomoc aj vyše pol roka po skutku. Zároveň je niekoľkonásobne, po mnohých mesiacoch, traumatizované tortúrou policajného vyšetrovania, ktoré je často absolútne neohľaduplné k obetiam násilia. 
Ako ovplyvňuje deti a mieru násilia páchaného na nich posledné obdobie neistoty, domácich i svetových konfliktov, zdražovania a nárastu ohrozenia chudobou?
Aké kroky vie v tom, aby bolo násilia páchaného na deťoch menej, spraviť štát a čo môže zmeniť každý z nás, u seba doma, či v našom okolí?
Ako môže zlepšiť, respektíve zhoršiť, situáciu prístup nového politického vedenia krajiny?
Ako ublíži pomoci deťom, na ktorých je páchané násilie napríklad zmena v spôsobe asignácie dvoch percent z daní, ktoré by po novom mohli ísť miesto neziskových organizácii na rodičovský bonus?
Aj o týchto témach je reč v podcaste denníka Pravda pri príležitosti Svetového dňa detí, ktorý pripadá na 20.november, s Marianou Kováčovou z neziskovej organizácie Centrum Slniečko, Róbertom Braciníkom z organizácie Náruč – Pomoc deťom v kríze a s Andrejom Vršanským z Ligy za duševné zdravie.
#pocuvajtepravdu