Publixing – Slovenské a české audioknihy: Monika Šimkovičová – Roden 24

Publixing – Slovenské a české audioknihy: Monika Šimkovičová – Roden 24

Roden24 je mimoriadne dielo, ktoré svojim obsahom aj formou posúva hranice a vytvára nový ľudský fenomén Homo Vigilis. Pracuje s emóciami poslucháčov, ale zároveň provokuje ich fantáziu a predstavivosť.