Rádio Mária Slovensko: Advent s Musica Cordis netradične

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 29.12.2021. Juraj Zlocha sa rozprával s Lujzou Ďurišovou a Ľubicou Podolskou.