Rádio Mária Slovensko: Chrámy a ich patróni 25.09.2021

Záznam relácie Chrámy a ich patróni s Majkou Hatalovou zo dňa 25.09.2021.