Rádio Mária Slovensko: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojijch najmenších… mne ste urobili

Rádio Mária Slovensko: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojijch najmenších… mne ste urobili

Katechéza P. Bruno 25.01.2023 – zamyslenie k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov – 6. deň.