Rádio Mária Slovensko: Dejiny Cirkvi 17.10.2023

Vsdp. Ľuboslav Hromják nám 17.10.2023 porozprával o dejinách Cirkvi.