Rádio Mária Slovensko: Dokonalé praktizovanie úcty k Panne Márii

Rádio Mária Slovensko: Dokonalé praktizovanie úcty k Panne Márii

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 26.05.2023.