Rádio Mária Slovensko: Dotyk Boha – manželia Lucia a Michal Szabovci (Cenacolo),

Rádio Mária Slovensko: Dotyk Boha – manželia Lucia a Michal Szabovci (Cenacolo),

Záznam zo dňa 24.05.2023 v rámci akcie Dotyk Boha. Hosťami boli manželia Lucia a Michal Szabovci.