Rádio Mária Slovensko: Homília Vsdp. Ľuboslava Hromjaka – 10.10.2021

Rádio Mária Slovensko: Homília Vsdp. Ľuboslava Hromjaka – 10.10.2021

Záznam homílie Vsdp. Ľuboslava Hromjaka z 10.10.2021.