Rádio Mária Slovensko: Hovoriť srdcom

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 25.05.2023.