Rádio Mária Slovensko: Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet

Rádio Mária Slovensko: Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 17.03.2023.