Rádio Mária Slovensko: Jasličková pobožnosť – ZŠ Kúty

Rádio Mária Slovensko: Jasličková pobožnosť – ZŠ Kúty

Záznam Jasličkovej pobožnosti zo dňa 25.12.2021.