Rádio Mária Slovensko: LikePreOrgan 02.05.2021

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 02.05.2021. Hosťom bol p. Filip Harant.