Rádio Mária Slovensko: LikePreOrgan 22.01.2023

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 22.01.2023. Hostka bola Eva Medvedíková.