Rádio Mária Slovensko: Mariathon – P. Peter Ackermann

Záznam rozhovoru v rámci Mariathonu zo dňa 16.03.2023.