Rádio Mária Slovensko: Nebojme sa zveriť Ježišovi

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 11.12.2023.