Rádio Mária Slovensko: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Rádio Mária Slovensko: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 16.03.2023.