Rádio Mária Slovensko: Parúzia – druhý príchod Krista

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 01.12.2023.