Rádio Mária Slovensko: Pas moje baránky! Pas moje ovce!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 26.05.2023.