Rádio Mária Slovensko: Patris Corde – Zo srdcom Otca

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 20.03.2023.