Rádio Mária Slovensko: Presadzovať právo

Katechéza Pátra Bruna k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov – 2. deň.