Rádio Mária Slovensko: Služba v Rádiu Mária

Záznam katechézy P. Bruna počas Mariathonu zo dňa 17.03.2023.