Rádio Mária Slovensko: Spievať Pánovu pieseň v cudzej krajine

Katechéza P. Bruno 24.01.2023 – zamyslenie k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov – 5. deň.