Rádio Mária Slovensko: Studňa múdrosti – Hurá, prázdniny!

Rádio Mária Slovensko: Studňa múdrosti – Hurá, prázdniny!

Záznam relácie Studňa múdrosti zo dňa 29.06.2022, v ktorej bola hosťom Zuzana Mária Švecová. Reláciu vedie Marta Galbáčová.