Rádio Mária Slovensko: Studňa múdrosti – Sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v službe blížnym

Rádio Mária Slovensko: Studňa múdrosti – Sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v službe blížnym

Záznam relácie Studňa múdrosti zo dňa 16.01.2023, v ktorej bola hostka sr. Bernardeta Staňová, Reláciu vedie Marta Galbáčová.