Rádio Mária Slovensko: Svedectvo kňazského života – P. František Kovaľ, SJ

Rádio Mária Slovensko: Svedectvo kňazského života – P. František Kovaľ, SJ

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 26.04.2023. Hosťom bol páter František Kovaľ, SJ.
foto jezuiti.sk