Rádio Mária Slovensko: Svetový deň chudobných

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 20.11.2023.