Rádio Mária Slovensko: Ty si Boží syn!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 19.01.2023.